Forløb

I dette forløb beskrives hvordan vores proces forløber sig fra første møde med Mønhuset til planlægning og konkretisering et hus i forhold til netop jeres ønsker, behov og krav. Videre til behandling hos myndighederne, opførelse af huset og til sidst endelig overdragelse.

1. TILBUD

Inden tilbuddet udarbejdes inviteres kunden til en fremvisning af et Mønhus. I forbindelse med fremvisningen drøftes kundens ønsker til deres hus, placering på grunden og hvad der ellers kunne være af spørgsmål.

I tilbuddet får kunden et komplet økonomisk overblik over projektets omfang med tilvalg, byggemodning, m.v.

 

2. KONTRAKT

Når kunden og Mønhuset er enige om indholdet i kontrakten udarbejdes de endelige kontraktpapirer.

Når kontraktpapirerne er underskrevet igangsættes projektafklaringen.

 

3. PROJEKTAFKLARING

I projektafklaringsfasen gennemgås hele huset fra tilbuddet. Placering på grund gøres endeligt. Tilpasning af rum, køkken, bad, terrasser mv. Alle husets materialer gennemgås sammen med kunden og eventuelle tilretninger vil foretages i denne fase.

 

4. MYNDIGHEDSANSØGNING

Myndighedstegninger og papirer baseres på de endelige aftaler fra projektafklaringen. Disse indsendes til kommunen.
Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune. (Se den respektive kommunes hjemmeside for behandlingstider)

 

5. KLARGØRNING TIL BYGGERI

Imens myndighederne behandler byggesagen bliver projektet klargjort til byggeri med alle de tegninger, beskrivelser, lister m.m. som håndværkerne har brug for. Eventuelle tilretninger fra myndighederne tilrettes i denne fase.

 

6. BYGGEPERIODE

Huset opføres i denne fase enten af vores egne erfarne håndværkere eller i et samarbejde med en lokal håndværker alt efter hvor huset skal opføres i landet. Det vil løbende i byggeperioden foretages tilsyn og kvalitetskontrol af byggeriet hvor der i forbindelse med dette evt. ville kunne holdes et informerende og opklarende møde med kunden.

 

7. AFLEVERING

Der afholdes afleveringsforretning med kunde og Mønhuset. Ved eventuelle fejl og mangler udbedres disse efterfølgende hurtigst muligt.

 

8. 1-ÅRS GENNEMGANG

1 år efter afleveringen afholdes 1 års gennemgang. Huset gennemgåes af kunde og Mønhuset for fejl om mangler. Ved fejl og mangler afhjælpes disse hurtigst muligt.